جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  05/01/1396
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 
سفارش از آمازون
پیگیری سفارش آمازون

 
مدیریت مقالات > مكاتب ادبي

اگزيستانسياليسم / existentialisme
گروه: مكاتب ادبي

با وجود اينكه اگزيستانسياليسم يك جهان بيني فلسفي است ، اما هيچگاه نمي توان اين شيوه و مكتب را در نوشته هاي ادبي معاصر ناچيز شمرد .
اين مكتب پيش از جنگ جهاني دوم در فرانسه به وجود آمد ، و شالوده خود را بر « اصالت وجود - آزادي انسان و پوچي زندگي » استوار ساخت . همانطور كه رومانتيسم مكتب اصالت احساس است ، اگزيستانسياليسم نيز مكتب اصالت وجود است .

اين شيوه انسان را پديده اي كاملا آزاد و فرمانروا بر سرنوشت خويش مي داند و از بستگي هاي انسان با اجتماع و آيين و سنن آن سر باز مي زند و در هيچ كاري ارزش گذشته تاريخي و همكاري دسته جمعي سرنوشت را نمي پذيرد. چون زندگي كنوني را در چهارچوب اجتماع مي نگرد و انگيزه ها را با آزادي انسان دشمن مي بيند ، آنرا تلخ و پوچ مي نامد و راه خوشبختي را در گريختن از اين جهان ناسازگار و رهايي از تار و پود هاي اجتماع مي داند .
پيش آهنگ هاي اين مكتب را مي بايست « ژان پل سارتر » و « آلبر كامو » و « آندره مالرو » و « سيمون دو بوار » دانست .
از آثار مهم اگزيستانسياليسمي مي توان به « تهوع »اثر سارتر و « بيگانه » اثر آلبركامو اشاره كرد .

قسمت قبل   
راهنماي سايت
كتاب
سفارش كتاب بدون عضويت
پيگيري كتاب بدون عضويت
پيش از مرگ بايد خواند
مقالات
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان

پیگیری و سفارش تلفنی
ساعت ۱۷ - ۹
پنجشنبه ها ۱۳- ۹
۲۲۲۳۸۱۲۳
۲۶۴۵۸۱۵۶
۲۶۴۵۸۳۴۷

پیگیری سفارش آمازون
۲۶۱۲۳۴۵۹