جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  05/01/1396
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 
سفارش از آمازون
پیگیری سفارش آمازون

 
مدیریت مقالات > مكاتب ادبي

اونانيسم / Unanimisme
گروه: مكاتب ادبي

شاعر و نويسنده معروف فرانسوي « ژول رومن » بنيانگذار اين مكتب به ياري « ژرژ شنوير» پايه و اساس آن را گذاشت.
اونانيميست ها عقيده دارند كه : در وجود هريك از ما دو نوع افكار و احساس ها است نخست افكار و احساس هايي است كه ويژه خود ما است و ديگري افكار و احساس هايي است كه اجتماع ما و گروه هاي بشري گرداگرد ما (مانند خانواده و همكاران و همكيشان و مردم كشور) به ما تلقين كرده اند.
مكاتب گذشته مي گفتند كه فرد براي نيل به آخرين درجه تكامل بايد شخصيت انفرادي خود را پرورش دهد و از دخالت ها و تأثيرهاي دنياي خارج پرهيز كند، اما اونانيميسم با الهام از آراء فلسفي اگوست كنت برعكس آن را بيان مي كند و اجتماع را منشاء تكامل و نبوغ و شگفتگي نيروهاي فردي مي داند.
مي توان گفت كه آئين اين مكتب از عقايد تولستوي و منظومه هاي ويتمن و نظريه هاي جامعه شناساني چون دوركيم و از فلسفه ايده آليسم متأثر شده است.

قسمت قبل   قسمت بعد
راهنماي سايت
كتاب
سفارش كتاب بدون عضويت
پيگيري كتاب بدون عضويت
پيش از مرگ بايد خواند
مقالات
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان

پیگیری و سفارش تلفنی
ساعت ۱۷ - ۹
پنجشنبه ها ۱۳- ۹
۲۲۲۳۸۱۲۳
۲۶۴۵۸۱۵۶
۲۶۴۵۸۳۴۷

پیگیری سفارش آمازون
۲۶۱۲۳۴۵۹