جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  05/01/1396
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 
سفارش از آمازون
پیگیری سفارش آمازون

 
مدیریت مقالات > كتابخواني

يك پيش بيني براي آينده غرب
گروه: كتابخواني
نویسنده: مري مك كارتي

مشخصات يك عنصر اساسي در داستان هشدار دهنده ، باز شناخت است، حتي باز شناخت متحيرانه كه براي وارد كردن شوك كافي باشد.

با ديدن خويشتن كنوني خود در آينه اي كژنما به ما هشدار داده مي شود كه چنانچه به وضع كنوني ادامه دهيم در آينده چه چيزي انتظارمان را مي كشد. اين تاثيري بود كه رمان 1984 با آن تعيين تاريخ وحشت انگيزش انجام داده بود يا به عنوان مثالي ديگر brave new world و تا حدودي به يك« پرتقال كوكي» مي توان اشاره كرد.

من اين تاثير را در كتاب بسيار خواندني مارگارت ات وود يعني « سر گذشت نديمه» كه ناشرش آن را پيش بيني آينده نزديك توصيف كرده نيافتم. مذاكره با روسها به بن بست مي انجامد و بر كشور ما( ايالات متحده) افراطيون مذهبي جناح راست حكومت خواهند كرد. مرد ها به نقش سنتي شان يعني جنگ آوري باز مي گردند وما زنها نيز به جاي خودمان باز مي گرديم، كه البته اينجا به بخش هاي جداگانه نظير « همسران» ، توليد مثل كنندگان ، خدمتكاران وغيره تقسيم شده است و هر يك از زنها كه در اين قسمت ها هستند يونيفورم مخصوص همان قسمت را بر تن دارند.

شايد بتوان نام اين را يك شيوه تازه پست فمينيستي در ايجاد شوك در مورد آينده دانست با اين حال كتاب نمي گويد چه چيزي در آداب و رسوم ماهست كه بايد نگرانش باشيم. مگر اينكه بخواهيم فرض كنيم كه ايالات متحده جمهوري گيلياد، كه توصيفش در اين كتاب آمده به يك كشور برده تبديل خواهد شد يك خواننده ديگر كه مثل من عجيب و غريب نباشد ممكن است اعتراف كند كه نسبت به كارتهاي اعتباري(كه ابزاري براي كنترل جامعه هستند) بي تفاوت است ولي من هميشه با كارت هاي اعتباري مخالف بوده ام و هرگز از آنها استفاده نخواهم كرد .

با اين حال مي توانم اعتراف كنم كه در شرايط حاضر نمي توان در مورد آينده حدس و تخميني بزنم. ولي وقتي در پرتو صفحات تقريبا هولناك اين كتاب ، سعي مي كنم « اكثريت اخلاقي» را جدي بگيرم هيچ لرزشي ناشي از باز شناخت را در خود حس نمي كنم.

من نمي توانم عدم تسامح جناح راست افراطي را تحمل كنم. عدم تسامحي كه نه تنها مساله اي چون سقط جنين بلكه كنابخانه دبيرستان ها و معلمان شهرهاي كوچك را نيز نشانه گرفته است. در عين حال از اينكه تسامح ما در همان سمت و سو جنبه« افراطي» پيدا كند ترسي ندارم. دنياي نوي« سر گذشت نديمه» دنياي يك زن است، هر چند كه ظاهرا مردان ، حكومت و بر قراري نظم را در آن بر عهده دارند

. ويژگي هاي اين دنيا تمامأخانگي است، جمعيت مؤنث آن بر اساس كار كردهاي خانگي طبقه بندي شده اند و هر طبقه لباسي به رنگ جداگانه بر تن دارد كه بلافاصله هويت دارنده آن لباس را مشخص مي كند، سبز تيره براي « مارتا» ( خانه دارها) آبي براي « همسران» راه راه هاي آبي و قرمزو سبز براي « همسران اقتصادي» ( طبقه كارگر) قرمز براي نديمه ها(كه كار كردشان به دنيا آوردن بچه براي رئيس خانواده است) قهوه اي براي خاله ها ( كه كارشان كنترل انديشه است) رئيس خانواده كه اسم اولش بر روي نديمه است و به نشان مالكيت of به آن افزوده مي شودofferd{ مال« فرد»} ofwarren{مال« وارن»} به فرمانده معروف است. وظيفه فرمانده است كه همسر خود را بارور كند.

« فرماندهان» ظاهرا بورو كراسي رژيم هستند با اين حال در خانه به طرز عجيبي فاقد قدرت اند و در برقراري نظم هيچ نقشي ندارد. و معمولا تحت سلطه همسران پا به سن گذاشته خود هستند. كتاب به ما نمي گويد كه زنان چگونه و از چه نظر داراي سلطه هستند. همين غفلت شايد دليل ضعيف بودن باور پذيري و اعتبار قصه باشد. اينك زنها فاقد آزادي هستند و در سيستم خشك وانعطاف ناپذير خودشان حبس شده اند چيزي فراتر از انتظار خواننده نيست. ناباروري مشكل بزرگ اين دنياي نواست و نيز دليل به وجود آمدن بسياري از نهادها و مؤسسات. كتاب به ما مي گويد كاهش شديد ميزان زاد و ولد ( كه موجب فرو پاشي نظم كهن گرديد) باعث به وجود آمدن عوامل و پديده هاي متعدد شد. هوا آكنده شد از مواد شيميايي ، تشعشع اتمي و آب مملو از مولكولهاي سمي شد. به هنگام رخ دادن يك زلزله ، نيروگاهاي اتمي منفجر شدند( هيچ كس مقصر نبود) نوع جهش يافته اي از بيماري سفليس شايعه شد و نيز البته بيماري «ايدز» .

سپس بعضي از زنان براي اعتراض به نيروي اتمي ، از آوردن بچه خود داري كردند و به همين دليل لوله رحم خود را بستند. علي رغم اقدامات ضربتي رژيم جديد ، مشكل ناباوري همچنان حل نشده باقي ماند. نه تنها زنان نابارور وجود دارند، بلكه ناباوري نگران كننده اي نيز در مردان وجود دارد. مخصوصا در بين صاحبان قدرت كه بايد نسل خود را ادامه دهند. به طور كلي شخصيت پردازي در « سرگذشت نديمه، ضعيف است و شايد به همين دليل اين كتاب به رمان يك شاعر تبديل مي شود دشوار است رمان يك شاعر را ( كه بسيار جذاب است)فاقد تخيل توصيف كنم. ولي متاسفانه اين مشكل رمان « سر گذشت نديمه » است.

   
راهنماي سايت
كتاب
سفارش كتاب بدون عضويت
پيگيري كتاب بدون عضويت
پيش از مرگ بايد خواند
مقالات
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان

پیگیری و سفارش تلفنی
ساعت ۱۷ - ۹
پنجشنبه ها ۱۳- ۹
۲۲۲۳۸۱۲۳
۲۶۴۵۸۱۵۶
۲۶۴۵۸۳۴۷

پیگیری سفارش آمازون
۲۶۱۲۳۴۵۹